Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Voor meer informatie over openbaarheid van bestuur kun je terecht op www.vlaanderen.be/openbaarheid

Procedure

Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument, kan je dit op verschillende manieren aanvragen:

Contact