Ophoging van akker en weilanden, vergunningsplichtig!

Neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening, 058 33 01 13, magali.decramer@lo-reninge.be