Permanente inventaris varkens

Wie moet een permanente inventaris varkens bijhouden?

Iedere varkenshouder. Formulieren zijn te verkrijgen in het administratief centrum. Meer info: koen.van.colen@lo-reninge.be 

Wat moet op de permanente inventaris bijgehouden worden?

Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte, moeten dezelfde week op een permanente inventaris ingeschreven worden