Veilig attesten verkrijgen via Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina waar u uw persoonlijke gegevens kunt terugvinden die bij de overheid bekend zijn, zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Van daaruit kunt u ook doorlinken naar specifieke e-loketten en een aantal attesten downloaden.

Meer info

Volgende attesten kan je momenteel via 'Mijn Burgerprofiel' aanvragen:

  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van leven
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
  • Attest van Belgisch kiezer

Om deze attesten aan te vragen heeft u uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pin-code nodig. Het is ook mogelijk om u aan te melden via 'its me'.

Andere akten en attesten:

Lukt het u niet om specifieke attesten via 'Mijn Burgerprofiel' te bekomen, neem dan contact op met de Dienst Bevolking: stadsbestuur@lo-reninge.be of 058 33 01 11.