Milieuklachten en -hinder

We krijgen allemaal op één of andere manier te maken met milieuhinder, zowel thuis als op de werkvloer, in het verkeer, enz... Vaak zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor.  Een groot deel van de milieuhinder kunnen we vermijden door kleine ingrepen of door veranderingen in onze gewoonten. Enkele tips:

 • Probeer luidruchtige karweien (tuin, verbouwingen) te plannen op momenten dat u de omwonenden niet stoort.
 • Houd rekening met specifieke situaties van uw buren (slapen van kleine kinderen of mensen met nachtdienst, studeren van jongeren,...).
 • Afval verbranden is steeds uit den boze, zowel in een kachel als in een tuinhaard of ton.

Toch kunnen niet alle milieuklachten zo opgelost worden. Het eerste aanspreekpunt in geval van milieuhinder is de gemeente. Daarnaast zijn er verschillende andere overheidsdiensten (o.a. de Afdeling Milieu-inspectie) die toezien op de naleving van de milieureglementering.

Milieuklachten

Om inzicht te verwerven over de hinderbeleving in Vlaanderen en om de communicatie tussen de diensten op de verschillende bestuursniveaus te verbeteren, werd het MKROS opgestart. Wat is MKROS eigenlijk?

De naam zegt het zelf: het MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingsSysteem is een systeem om milieuklachten te registreren en beter op te volgen. Concreet gaat het om een internettoepassing die de ingevoerde klachten doorstuurt naar de juiste overheidsdienst. Milieuambtenaren, politiediensten, milieu-inspecteurs, natuur- en boswachters, de brandweer, gezondheidsinspecteurs en andere diensten met toezichthoudende bevoegdheid kunnen via een aantal webpagina's de klacht in een centrale databank brengen en opvolgen. Belangrijk hierbij is dat het kan gebeuren van uit de drie toezichthoudende bestuursniveaus (gemeente, provincie, gewest). Zo komt de hinderklacht snel bij de juiste instantie op het juiste bestuursniveau terecht.

Hoe kunt u een hinderklacht laten registreren?

Zelf kunt u geen klacht in het MKROS invoeren. Voor de registratie van een hinderklacht kunt u terecht bij het gemeentelijk meldpunt voor hinderklachten. (zie contactgegevens).

Ook bij de lokale politie is er iemand die verantwoordelijk is voor de milieudelicten:

 • PZ Spoorkin op op het nummer 058 33 22 11
 • Lokale politie op het nummer 058 28 80 22
 • Milieu-inspectie Brugge voor klachten in verband met eerste klasse bedrijven op het nummer 050 40 42 11

Milieuklachten kunnen dus steeds doorgegeven worden aan de politiemensen, die langer bereikbaar zijn.  De gegevens in verband met de klachten worden onderling uitgewisseld.  Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

 • algemene vervuiling, zoals bv. vervuiling van een beek
 • hinder afkomstig van vergunningsplichtige inrichtingen (bedrijf) zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook,... enz.
 • verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen chemicaliën in de riool,...

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder horen tuis bij de politiediensten. 

e-mail: milieu@lo-reninge.be

Geluidshinder

Verdorie, ik hoor de buren!

Geluidshinder of lawaai is een belangrijk probleem dat onze levenskwaliteit sterk vermindert. Lawaai van de buren, is na wegverkeerslawaai, de meest voorkomende vorm van geluidshinder in Vlaanderen.

Geluidsoverlast kan aan de basis liggen van gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Stoort u zich aan de buurgeluiden, of vinden de buren dat u teveel lawaai maakt? In beide gevallen kan een verhelderend gesprek in een ontspannen sfeer een uitkomst bieden. Met meer begrip voor elkaar en enkele eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal snel opgelost.

Hou niet alleen rekening met de geluidssterkte, maar ook met de frequentie, de tijdsduur en het tijdstip waarop u luidruchtige activiteiten uitvoert. Zo vinden veel bewoners het aanvaardbaar om doordeweeks vanaf 8u geluid te horen, maar op zondag wil men liever langer van de rust genieten.

Hier geven we u enkele tips om geluidsoverlast door muziek en contactgeluiden te vermijden:

 • Draait u muziek, zet die dan niet te hard en doe het op een aanvaardbaar tijdstip zowel buitenshuis als binnenshuis. Hou ramen en deuren dicht en laat de bassen niet de hogere tonen wegdrukken. Zet eventueel een koptelefoon op.
 • Breng uw buren op de hoogte van geplande feestjes (u kunt hen natuurlijk ook uitnodigen!).
 • Als u een muziekinstrument bespeelt, overleg dan met uw buren op welk tijdstip u hen het minste stoort.
 • De grootste boosdoeners bij contactgeluiden zijn harde vloeren. In combinatie met hard schoeisel is geluidshinder zelfs bij normaal woongedrag onvermijdelijk. De enige oplossing is om binnenshuis pantoffels te dragen of op sokken te lopen.
 • Viltdopjes onder de poten van stoelen en tafels voorkomen hinderlijke schuifgeluiden.
 • De trap op rennen is ook een bron van burenlawaai. Doe het rustig aan en plak eventueel halfronde traptapijttegels op de treden.
 • Knallende deuren kunnen worden voorkomen door viltstrookjes of schuimrubberen tochtstrips in de deurstijl te plakken.

Geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen. Als gevolg hiervan zal de persoon die zich gehinderd voelt zijn gedrag wijzigen, hetzij door klacht in te dienen, ramen te sluiten, minder tijd door te brengen in de tuin,... Geurhinder is zoals alle andere vormen van hinder vaak subjectief: wat voor de één hinderlijk is, is dat niet noodzakelijk ook voor de ander.  Geurhinder wordt o.a. veroorzaakt door meststoffen, oplosmiddelen, rottend organisch materiaal, gasuitstoot, enz.

Probeer altijd eerst op een vriendelijke manier een gesprek te voeren met de bron van de geurhinder (buren, bedrijven, werken). Met een beetje goede wil en wederzijds respect kan er meestal snel een oplossing gevonden worden. Biedt dit geen uitkomst en ondervind je dus nog steeds last van de stank? Schakel dan de milieudienst in. 

Lichthinder

Dankzij kunstverlichting is de mens niet meer afhankelijk van het natuurlijke dag- en nachtritme. Dat resulteert in een grotere productiviteit, meer comfort en kan voor meer veiligheid zorgen,... Het gebruik van kunstlicht is echter, in bepaalde gevallen, geëvolueerd naar overdaad. En overdaad schaadt... Zo heeft kunstlicht - naast heel wat positieve effecten - jammer genoeg ook zijn negatieve kantjes. Denken wij hierbij vooral aan het veroorzaken van lichthinder en lichtvervuiling.

 • Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen.
 • Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht.

Goed verlichten - enkele tips

Begrijpelijk wilt u wanneer u 's nachts thuis komt kunnen zien waar u uw wagen neerplaatst, en zonder problemen kunnen binnengeraken. U kan hiertoe gebruik maken van een goed geplaatste spot met bewegingsmelder: wanneer u de oprit oprijdt, of een bezoeker de deur nadert, springt de verlichting aan, zodat alles veilig kan gebeuren. Na enkele minuten gaat het licht terug uit. Veel beter dan de verlichting de hele avond of nacht te laten branden.

Bovendien zal de aandacht van de buren ook sneller getrokken worden wanneer het licht plots aanspringt: wanneer een inbreker rond het huis sluipt zal deze veel vaker opgemerkt worden. Natuurlijk dient de bewegingsmelder goed afgesteld: aanspringen elke keer wanneer er een zuchtje wind het nabije struikje doet bewegen kan niet de bedoeling zijn.

Het hele verhaal geldt ook voor tuinverlichting: een verlichte tuin kan leuk zijn wanneer je buiten zit, maar de hele nacht verlichten heeft helemaal geen nut.

Vaak is het leuk wanneer u 's avonds wat langer in de tuin kan zitten, en is het dus ook handig of sfeervol om dan bepaalde delen van de tuin te verlichten: paadjes, deuren, vijvertjes, ... Maar gebruik ook hier steeds op een verantwoorde manier licht: het opwaarts verlichten van struiken, bomen, standbeeldjes, ... veroorzaakt niet alleen bijzonder zware lichthinder voor de omgeving (denk ook steeds aan uw buren), maar het is ook gewoonweg ongezond voor het milieu in uw tuin. Gebruik dus subtiele goed gerichte accentverlichting, die alleszins gedoofd wordt wanneer er niemand in de tuin aanwezig is: het licht heeft dan toch geen nut meer!

Meer informatie:

http://www.lichthinder.be/

Luchthinder

Nog steeds merken we op dat sommige inwoners hun huishoudelijk afval opbranden in hun tuin.  Veelal gebeurt dit via een hoop op de grond, anderen zijn vindingrijker(!), en gooien alles in een metalen ton. 

Wist u dat...

25% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin! Laten we dus die 25% uitdoven

Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar.  Vijfentwintig percent van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Dat blijkt niet alleen uit het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 2001 (Mira-T), maar ook uit tal van andere studies. Dat is een cijfer dat tot nadenken aanzet over de gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. Vuurtjes stoken in de open lucht heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren, maar voor elke Vlaming, terwijl er toch tal van alternatieven zijn. Laten we zorg dragen voor het milieu en onze gezondheid, en stoppen met die slechte gewoonte...

Trouwens...

Stoken verpest lucht en longen

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Overheid en industrie tonen aan dat het anders kan. Slechts 0,5% van de totale dioxine-uitstoot wordt nog veroorzaakt door huisvuilverbrandingsinstallaties. Ook industriële dioxinebronnen zijn inmiddels aan strikte normen onderworpen. Maar terwijl het aandeel van de industriële bronnen afneemt, blijft het relatieve aandeel van de dioxine-uitstoot door de bevolking toenemen. Er is een beangstigend hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden in de open lucht van allerhande huishoudelijk afval (waaronder pvc-flessen). Zo tonen recente metingen van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan dat de dioxine-emissie bij verbranding van afval in de open lucht de wettelijke normen voor huisvuilverbrandingsinstallaties tot vijfduizend keer overschrijdt. Vele kleine vuurtjes in de open lucht maken met andere woorden één groot schadelijk vuur en zijn absoluut niet zo onschuldig als ze lijken.

En...

Denk aan de buren

Vuurtjes in de tuin zijn niet alleen schadelijk voor onszelf, maar ook voor onze buren. Zij lopen net zo goed alle risico's die gepaard gaan met stoken in de open lucht. Bovendien bezorgen we hen behoorlijk veel hinder. Deze vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Ook gaan planten in de omgeving kapot aan de walm van een vuurtje en is het erg ongezond voor het wasgoed. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen!!

Snoeihout

Het verbranden van groenafval is streng gereglementeerd. Enkel wanneer er binnen een straal van 100 meter geen begroeiing (hagen, bomen, struiken,...) of gebouwen zijn, mag het van de wet. Wie toch snoeihout verbrandt riskeert een fikse boete! Bovendien verspreidt men tal van schadelijke stoffen en creëert men ook hinderlijke geuren.

Nochtans zijn er voldoende milieuvriendelijke alternatieven:

 • Neem uw snoeiafval mee naar het recyclagepark
 • Leg een composthoop aan
 • Maak een takkenhoop aan (dit is een ideale woonplaats/rustplaats voor vogels, egels,....)
 • Haksel uw takken (de hakseling kunt u gebruiken in uw tuin)