Renoveren, anders verplaatsen, groene energie, plek voor water en groen: gemeenteraad keurt klimaatplan goed

Gepubliceerd op dinsdag 28 mrt 2023 om 16:43

Op 2 februari 2023 keurde het lokaal bestuur Lo-Reninge het nieuwe klimaatplan 2030 voor de gemeente goed. Onder de vleugels van de WVI heeft Lo-Reninge samen met de buurgemeenten het klimaatplan 2030 opgemaakt met maximale betrokkenheid van zoveel mogelijk partners. Het resultaat voor onze gemeente en de regio mag gezien zijn. 

We zien en voelen de klimaatverandering, ook in Lo-Reninge. Winters worden natter, zomers droger, buien heviger, temperaturen stijgen, … Hoe groot de gevolgen zullen zijn, hangt af van het klimaatbeleid dat we voeren én vooral van de acties die we samen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en ons voor te bereiden op de verwachte klimaateffecten.

Het is duidelijk dat dit geen eenvoudige opdracht zal zijn. De uitdagingen zijn groot, maar dat zijn ook onze ambities. Het nieuwe klimaatplan bevat heel wat gemeentelijke en regionale acties en maatregelen om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen. Het plan werd stevig onderbouwd in co-creatie en participatie met alle partners: overheden, kennisinstellingen, ngo’s, bedrijven en inwoners. De resultaten van de klimaatenquête voor inwoners werden ingezet tijdens de lokale klimaatateliers. Daar konden inwoners ideeën bespreken om hun gemeente klimaatefficiënter te maken. Voor de professionele stakeholders werden thematische klimaatateliers georganiseerd, op bovenlokaal niveau. De inzichten uit alle trajecten werden vervolgens meegenomen in verder overleg met het beleid en de gemeentelijke diensten om zo tot de definitieve selectie van lokale klimaatacties te komen. Samen moeten ze zorgen voor meer wooncomfort, lagere energiefacturen, meer groen, toekomstbestendige mobiliteit en nieuwe opportuniteiten voor onze bedrijven.

De stad geeft in dit plan zelf het goede voorbeeld door de CO2-uitstoot van eigen gebouwen, voertuigen en openbare verlichting te verminderen en meer ruimte te geven aan groen en water in het straatbeeld. Daarnaast moet het plan inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, klimaatbestendige tuinen, zonnepanelen op elk geschikt dak, klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering, ...

Stad Lo-Reninge werkt sinds de ondertekening van het Burgemeestersconvenant samen met de omliggende steden en gemeenten aan een lokaal klimaatbeleid. In 2020 werd dat belang onderstreept en trad onze stad toe tot het Burgemeestersconvenant 2030. Op 2 februari 2023 keurde de gemeenteraad het klimaatplan 2030 goed. Vervolgens wordt het Klimaatplan ingediend bij Europa.