RUP Gravestraat – publieke raadpleging startnota

Gepubliceerd op donderdag 20 okt 2022 om 08:58

Het college van burgemeester en schepenen van Lo-Reninge heeft in zitting van 31 oktober 2022 de startnota van het RUP Gravestraat goedgekeurd.  Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan regelt het plangebied dat onder meer de bedrijven Catteeu en Destrooper omvat.

Er wordt een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start dit RUP. Deze raadpleging loopt van 14 november 2022 t.e.m. 12 januari 2023. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

Een infovergadering zal worden gehouden op 3 december 2022 om 9.30 uur in de Zuidhoeve.  

De startnota is te vinden op www.lo-reninge.be

Reacties op de startnota kunnen uiterlijk tot 12 januari 2023 worden kenbaar gemaakt via ruimtelijkeordening@lo-reninge.be of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het stadhuis.