SAVE-charter

De stad Lo-Reninge ondertekende het in april 2022 het SAVE-Charter. Met het SAVE-Charter wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor Lo-Reninge. De stad wenst daarbij extra in te zetten op de veiligheid van de jeugd en in het bijzonder de schoolomgevingen. Ook het belang van verkeersveiligheid en aandacht voor voetgangers en fietsers kan niet genoeg onderstreept worden. Door het charter te ondertekenen, geeft Lo-Reninge een duidelijk signaal om blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.

Eind mei 2023 werd het actieplan van het SAVE-Charter goedgekeurd.

Ken je de gids ‘Als het verkeer je raakt’

Met deze praktische gids verstrekt Rondpunt objectieve informatie over alles wat je kan tegenkomen na een verkeersongeval en helpt je ook opnieuw op weg. Het boek ligt ter inzage in het administratief centrum en politiekantoor. Politieagenten en andere professionelen die in aanraking komen met verkeerslachtoffers of hun familieleden kennen het boek en gebruiken het in de praktijk.

Initiatieven die werken rond de opvang van verkeersslachtoffers

 • Algemene website voor alle slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag is www.slachtofferzorg.be
 • De link naar de slachtofferbejegening van de lokale politie: pz.spoorkin.slb@police.belgium.eu
 • De lokale CAW’s bieden slachtofferhulp aan: Onthaal Ieper | CAW
 • Dienst slachtofferonthaal justitiehuis Ieper van het parket: justitiehuis Ieper
 • Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend … verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten: www.missingyou.be  
 • Rondpunt vzw ijvert voor goede opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen: www.rondpunt.be
 • Zelfhulpgroep Ouders van een Overleden Kind: www.ovok.be
 • Even-zeer vzw is een lotgenotengroep voor veroorzakers van een ongeval: www.evenzeer.be
 • Over Hoop is een vzw die families met jonge verkeersslachtoffers bijeenbrengt en ondersteunt: www.over-hoop.be 
 • Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is een lotgenotenorganisatie waarbij ouders en familie van slachtoffers met elkaar in contact gebracht worden. www.ovk.be.
 • De ZEBRA-kit: als in de gemeente een kind betrokken raakt bij een verkeersongeval, kan er gebruik worden gemaakt van de ZEBRA-kits van VZW Rondpunt. Deze kits zijn een handig en praktisch instrument om een verkeersongeval bij kinderen bespreekbaar te maken. Er is een kit voor het kleuteronderwijs en een voor het lager onderwijs. De kits kunnen gratis ontleend worden via de provincie. Meer info: https://www.rondpunt.be/nl/producten/zebra-kit

Contact

Mobiliteit

Nu gesloten
Adres
Markt 11 , 8647 Lo-Reninge Administratief Centrum
Tel.
058 28 80 20
mobiliteit@lo-reninge.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Meer info Mobiliteit