Sint-Pieterskerk te Lo

Deze kerk werd in een neogotische stijl gebouwd en maakte deel uit van de Augustijnerabdij. Het is een typische hallenkerk. Ze werd reeds vernoemd in 1119 en is herhaaldelijk verbouwd. De zijkoren, het zuidertransept en de zijbeuken werden opgetrokken tussen 1435 en 1496. Treedt men binnen in deze kerk, dan wordt men getroffen door een renaissanceweelde. Het oudste gedeelte dateert uit de 13de eeuw. De voorkerk, tussen de kruisbeuk en het priesterkoor, werd door de Augstijnermonniken van de St-Pietersabdij (1093 - 1797) gebruikt als abdijkerk. In deze abdijkerk deed de middenbeuk dienst als officiekoor, de noorderbeuk als abtskapel en de achterkerk als parochiekerk. Het gehele gebouw werd door de Geuzen in 1578 geplunderd en in 1580 door brand verwoest. In de eerste helft van de 17de eeuw werd het in dezelfde stijl herbouwd. De Franse Revolutie verjoeg de paters en de hele kerk werd parochiekerk.

Open: élke dag van 10u tot 17u.