Subsidie voor het onderhoud van knotbomen

Lo-Reninge heeft sinds 1997 een subsidiereglement voor het onderhoud van knotbomen

Wat?
Een subsidie voor het onderhoud van knotbomen.

Specifieke voorwaarden?
Knotbomen: minimum 3 knotbomen per aanvraag. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. Het knotten wordt enkel uitgevoerd tijdens de winterrust. 

Subsidiebedrag?

• Knotboom: 6,25 €/boom
! de toelage per aanvrager per jaar is beperkt tot 248 €.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren via het online aanvraagformulier op www.lo-reninge.be/knotbomen. Hierbij moet een plan worden gevoegd waarop duidelijk staat aangeduid waar de knotbomen staan.

Verder afhandeling van het dossier

  • Na het indienen van de aanvraag wordt het dossier gecontroleerd. Veelal zal een controle op het terrein gebeuren.
  • Het dossier wordt voorgelegd aan het college. Dit ter goedkeuring of ter afkeuring.

Het volledige subsidiereglement vind je hieronder als bijlage.