Subsidie voor incontinentie-, stoma- en nierdialysepatiënten

De sociale dienst  van Lo-Reninge  voorziet jaarlijks voor personen met chronische incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse een subsidie.

Dit is een bedrag van 100 euro per jaar. Deze subsidie is bedoeld om de afvalkosten ingevolge deze aandoeningen te drukken en de 
zelfredzaamheid te verhogen.

Voorwaarden: 

  • medische voorwaarde: voorlegging van een doktersattest waarop vermeld staat dat betrokkene lijdt aan chronische incontinentie, dialysepatiënt is die thuis behandeld wordt of stomapatiënt is.
  • verblijfsvoorwaarde: de aanvrager moet in Lo-Reninge gedomicilieerd zijn en mag niet in een rusthuis of verzorgingstehuis opgenomen zijn.
  • leeftijd:
    • chronische incontinentie: vanaf de leeftijd van 6 jaar
    • stoma- en dialysepatiënten: geen leeftijdsvoorwaarde.