Subsidies

Voor verschillende zaken worden jaarlijks door de gemeente subsidies toegekend

Subsidie jeugdwerkverenigingen: 

De erkende jeugdwerkverenigingen krijgen jaarlijks in augustus een herinnering per mail om de aanvraagformulieren in te vullen voor het afgelopen werkjaar, en zich aan te melden voor de subsidie voor het komende werkjaar. 

Subsidie culturele activiteiten voor de jeugd: 

(Jeugd)verenigingen die hun werking hebben op het grondgebied van Lo-Reninge en die een culturele activiteit organiseren die openstaat voor alle geïnteresseerde kinderen en/of jongeren, kunnen één maal per jaar beroep doen op deze subsidie. Aanvragen kan via het formulier 'subsidie culturele activiteiten voor jeugd' in het Digitaal loket - Lo-Reninge

Subsidie voor kadervorming (animatorcursus / vorming voor jeugdleiders): 

Heb je een animatorcursus, leidercursus/vorming gevolgd in het afgelopen werkjaar of ben je nog van plan die te volgen? Dan kom je in aanmerking voor deze subsidie. De gemeente betaalt max. 50% van de kosten voor deelname (met een max. aan 75 euro per vorming) terug.  Aanvragen kan via het formulier 'subsidie voor kadervorming' in het Digitaal loket - Lo-Reninge

De reglementen voor bovenstaande subsidies vind je terug via Subsidiereglementen - Lo-Reninge