Subsidies onderhoud kleine landschapselementen

Het stadsbestuur van Lo-Reninge geeft een subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Formulieren kunnen aangevraagd worden op 058 33 01 14 of via milieu@lo-reninge.be