Subsidies sportverenigingen

Jaarlijks worden aan de erkende sportverenigingen subsidies toegekend voor de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.  

Sportverenigingen met een jeugdwerking komen ook in aanmerking voor de subsidies die worden toegekend voor kwalitatieve jeugdwerking. 

De verenigingen worden jaarlijks aangeschreven door de Dienst Vrije Tijd om een dossier in te dienen. 

De reglementen voor deze subsidies vind je terug via Subsidiereglementen - Lo-Reninge