Subsidie voor mantelzorg

De sociale dienst Lo-Reninge voorziet voor elke zorgbehoevende inwoner van Lo-Reninge een subsidie in kader van mantelzorg.

Dit is een bedrag van 20 euro per maand, dit wordt uitbetaald op het einde van ieder kwartaal. De toekenning is altijd aan de zorgbehoevende. De mantelzorger kan een familielid, buur of kennis zijn; er wordt aangetoond welke zorgtaken hij/zij op zich neemt.

  • De mantelzorger woont in Lo-Reninge of in een aanpalende gemeente.
  • Dit is enkel wanneer de zorgbehoevende senior die niet meer voor zichzelf kan zorgen en de elementaire huishoudelijke taken niet meer zelf kan verrichten, waardoor er blijvende hulp noodzakelijk is van een derde, hier ook mantelzorger

Voorwaarden

  • Min. leeftijd 60 jaar
  • De zorgbehoevende beschikt over een attest van de zorgverzekering (ontvangt een tegemoetkoming van de zorgverzekering) Dit impliceert dat er bewijs is geleverd van de zwaarte van de zorgbehoevendheid, alsook van het langdurig en ernstig verminderd zelfvermogen
  • Zorgbehoevende is gedomicilieerd en woont in Lo-Reninge en verblijft niet in een residentiĆ«le setting
  • De mantelzorger woont in Lo-Reninge of in een aanpalende gemeente