Aanpak vogelgriep bij wilde fauna

In 2020 brak het H5-vogelgriepvirus uit bij wilde vogels. Naar alle waarschijnlijkheid zal het virus een constante blijven bij wilde vogelpopulaties in Europa en blijft het grieprisico het hele jaar door aanwezig. Door die vaststelling nam het Agentschap Natuur en Bos enkele bijkomende maatregelen.

Meld vogelsterfte op de gratis influenzalijn en aan de eigenaar/grondbeheerder.

Je bereikt deze lijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen via 0800 99 777. Het agentschap beslist vervolgens of onderzoek op de kadavers nodig is. De grondeigenaar of -beheerder is vervolgens verantwoordelijk voor het verwijderen van alle resterende kadavers, dit is belangrijk ter bescherming van vogels en andere dieren.

Hoe verwijderen

Gaat het om slechts enkele kadavers? Dan kan je ze ook in een diepe put begraven, waarbij ze met minstens 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden, zodat wilde dieren ze niet opgraven. Gaat het om meer (en grotere) kadavers? Dan kan je contact opnemen met de technische dienst via technischedienst@lo-reninge.be of 0495 26 84 33. Zij zorgen dat de kadavers door een gespecialiseerd bedrijf als bijvoorbeeld Rendac worden opgehaald.

Enkele tips en richtlijnen

  • Wie intensief in aanraking komt met vele kadavers is best ingeënt tegen de seizoensgriep. Intensief contact gebeurt best niet door mensen met een verminderde immuniteit.
  • Bij veel kaders verander je best van kledij vooraleer een andere activiteit te starten. Een wekschort of wegwerpoverall is ideaal.
  • Draag wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst FFP2)
  • Plaats het kadaver in een hermetisch afsluitbare, waterdichte zak en vermijd besmetting aan de buitenkant van de zak (behandel met zeep/ontsmettingsmiddel indien nodig). Zorg voor zo weinig mogelijk lucht in de zak.
  • Trek je handschoenen uit door ze binnenstebuiten te draaien en plaats de kadaverzak in een tweede zak die je goed afsluit, met ook hier zo weinig mogelijk lucht in.
  • Bezorg de zak zo snel mogelijk aan een destructiefirma.
  • Was je handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat je een kadaver hebt behandeld en zéker vooraleer je voedsel vastpakt.
  • Vervoer kadavers in een aanhangwagen of topbox. Leg de zak op plasticfolie of in een doos om besmetting van het voertuig te voorkomen. Is de aanhangwagen/topbox vuil? Reinig en ontsmet ze dan.

Meer informatie over vogelgriep vind je via www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.