Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Stads- en OCMW-bestuur Lo-Reninge streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.lo-reninge.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.
Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. De stad Lo-Reninge kan bijvoorbeeld niet altijd garanderen dat alle PDF-bestanden, iframes of verwijzingen naar externe websites aan de webrichtlijnen voldoen.
We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 maart 2021, na de ingebruikname van een nieuwe website in samenwerking met websitebouwer LCP op 10 maart 2021.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10 maart 2021.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via stadsbestuur@lo-reninge.be en geef hierbij de locatie (link) door naar de webpagina waar je op het probleem bent gebotst.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van de betrokken ambtenaar die overeenkomstig [artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Algemeen Directeur via lynn.claerhoudt@lo-reninge.be.

Via de toegankelijkheidstool van LCP wordt een periodieke, automatische screening van de website uitgevoerd. De tool is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreend.