Trajectcontroles in Lo-Reninge

Vanaf begin januari schrijven we samen een beetje geschiedenis! 

 

Ten eerste:

 

Samen wonen we voortaan in een gemeente met trajectcontrole!

Op sommige trajecten is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Daar zijn verschillende goede redenen voor:

 • Door de werken op de N8 kiezen veel bestuurders ervoor door Lo-Reninge te rijden.
 • Dat willen we in goede banen leiden.
 • Ons beschermde dorp is niet geschikt voor zwaar verkeer.
 • Onze schoolgaande jeugd is kwetsbaar.
 • We willen sluipverkeer (om kilometerheffing te vermijden) ontmoedigen.

 

Ten tweede:

 

We gaan voluit voor leefbaarheid.

 • Traag rijden geeft minder lawaaihinder.
 • En minder CO2 uitstoot.
 • We willen een fietsvriendelijke, leefbare gemeente zijn.

 

Ten derde:

 

30 is de max!

 • Rij trager, je komt er wel (racen door een dorpskern is onverantwoord én
  levert amper tijdswinst op).
 • Je niet-gemotoriseerd verplaatsen is nog goed voor de gezondheid ook.

Met deze campagne lopen we als gemeente voorop. Het is een trend die steeds vaker zal opduiken om dorpen en stadscentra leefbaar te houden. 

 

Waar bevinden zich de zones 30 en trajectcontroles in Lo-Reninge?

 

 

LO

Zone 30 strekt zich uit over de volledige bebouwde kom: Zuidstraat, A. Dondeynestraat, Markt, Gravestraat, Ooststraat, Breydelstraat, Weststraat, Hogebrugstraat, Oude-Eiermarkt, Rozestraat, W. Van Loolaan, Noordstraat, Rietgracht, Wandelaersdreef, A. Van Heelaan en Schaerdeke.
2 trajectcontroles: Ooststraat en Zuidstraat.

 

RENINGE

Zone 30 strekt zich uit over de Dorpplaats, Sint-Maarten, Peperstraat, Ieperstraat en in de Lostraat van kruispunt met Dorpplaats tot huisnummer 1.
2 trajectcontroles: Ieperstraat en Dorpplaats.

 

POLLINKHOVE

Zone 30 strekt zich uit over de volledige bebouwde kom: Vaartstraat, Pollinkhovestraat, Kasteelstraat, Kapt. Fremaultstraat en Burgweg van huisnummer 9 tot huisnummer 44.

 

NOORDSCHOTE

Zone 30 op Noordschoteplein van huisnummer 14 tot huisnummer 33 (verhoogd plateau).
1 trajectcontrole: Middelstraat (zone 50)

 

VRAGEN?

stadsbestuur@lo-reninge.be
www.lo-reninge.be
058 28 80 20