Uitbreiding zone 30 in de Lostraat in Reninge

Gepubliceerd op donderdag 20 jun 2024 om 15:05

De zone 30 in de Lostraat in Reninge werd wat uitgebreid. Gezien er regelmatig veel bedrijvigheid is op en rond het voetbalterrein, geldt er voor de veiligheid van de jonge sporters in het eerste deel van de Lostraat nu ook een snelheidsbeperking van 30km/u. In een zone 30 geldt normaal altijd voorrang van rechts, maar ter hoogte van de inrit naar het woonzorgcentrum moet geen voorrang worden verleend vermits het om een private weg gaat.