Varkens - registratie

Elke houder van minstens één varken, ook als dit een gezelschapsvarken is, dient zicht te laten registreren in Sanitel. Voor houders van max. 3 gezelschapsvarkens of maximaal 3 vleesvarkens volstaat een registratie, Deze houders dienen niet over een toelating te beschikken. Meer info op varkensregistratie.