Nieuws over de verkiezingen op 9 juni

Gepubliceerd op donderdag 8 feb 2024 om 17:03

Ook 16- en 17-jarigen mogen stemmen tijdens Europese verkiezingen op 9 juni 2024

Op zondag 9 juni vinden de Europese, Federale en regionale verkiezingen plaats. Voor deze verkiezingen geldt – in tegenstelling tot de lokale en provinciale verkiezingen in oktober dit jaar – wel een opkomstplicht. Elke Belg die minstens 18 is op de verkiezingsdag zal hiervoor een oproepingsbrief ontvangen in mei. Ook 16- en 17-jarigen mógen voor het eerst stemmen op 9 juni voor het Europees Parlement (niet voor de federale en regionale verkiezingen). Voor hen geldt er echter geen opkomstplicht, wel stemrecht. Jongeren die op 9 juni 16 jaar zijn, kunnen dus gaan stemmen.

Wat moeten Europeanen die in België verblijven doen om te kunnen stemmen voor het Europees Parlement?

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen en staan automatisch op de kiezerslijst voor alle verkiezingen.

Europeanen die verblijven in België en in Lo-Reninge wonen, moeten zich inschrijven op de kiezerslijst als ze wensen te stemmen. Zij moeten ten laatste op 31 maart een aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken. Om als Europese burger aan de verkiezingen deel te nemen, moet je wel aan vijf voorwaarden voldoen:

1)     Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie

2)     Je hoofdverblijfplaats is in Lo-Reninge

3)     Je bent minstens 16 jaar oud

4)     Je hebt stemrecht

5)     Je bent ingeschreven op de kiezerslijst

Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst?

Vul het formulier C/1 online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of vraag het formulier op bij de dienst Burgerzaken. Geef je ingevulde formulier voor eind maart af bij de dienst Burgerzaken. Van zodra je inschrijving werd goedgekeurd, ontvang je hiervan bevestiging en ben je verplicht om te komen stemmen op 9 juni. Dit betekent ook dat je niet meer kan deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Word vrijwilliger en help de verkiezingen in goede banen leiden!

Op zondag 9 juni trekken we naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen.

Wil jij graag meehelpen in een stem- of telbureau?

Om de verkiezingen correct en vlot te laten verlopen, zoekt het stadsbestuur inwoners die bijzitter of voorzitter willen zijn in een stem- of telbureau. Elke stemgerechtigde inwoner van Lo-Reninge die minstens 18 jaar oud is, kan zich opgeven als vrijwilliger voor de verkiezingen van juni.

Bezorg je gegevens

Interesse? Meld je aan via volgende link: https://www.lo-reninge.be/vrijwilligers-gezocht

Meer info via de dienst Burgerzaken (Markt 11, 058 28 80 20, stadsbestuur@lo-reninge.be)