Waarom en hoe beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie

Meer info bij An Trooster, 058 33 01 17, an.trooster@lo-reninge.be