Waarom en hoe beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie

Meer info, 058 28 80 20, stadsbestuur@lo-reninge.be