Water

Op het moment dat je de gootsteen laat leeglopen of de WC doorspoelt, verdwijnt jouw afvalwater in een stel van buizen. Wat er nadien mee gebeurt, daar stellen we ons vaak geen vragen meer bij. Gaat jouw afvalwater naar een waterzuivering of niet, alles staat vermeld in het zoneringsplan.
Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die de burger en gemeente moeten treffen.

Jouw woning kan gelegen zijn in één van de volgende 4 zones:
1. Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
3. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
4. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater).

Link naar zoneringsplan Lo-Reninge: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan