Week van de bij van 29 mei tot 5 juni

Gepubliceerd op maandag 16 mei 2022 om 15:35
Ben jij ook geprikkeld?

Met de Week van de Bij wil het Departement Omgeving iedereen aanzetten tot positieve acties ten voordele van de bijen.

 

Bijen zijn belangrijk

Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar hebben het steeds moeilijker om te overleven. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van alle planten. Zonder bijen geen fruit, maar ook geen groenten.

Dominique Persoone en Britt van Marsenille, peter en meter van de Week van de Bij, roepen op samen te blijven zorgen voor de bijen. Solitaire bijen, hommels en honingbijen hebben onze hulp nodig voor meer voedsel en nestgelegenheid. We kunnen allemaal iets doen, ook in onze eigen tuin.

Bijen hebben jouw hulp nodig

In 2022 maken we de koppeling tussen ontharding en extra bijenplanten. Iedereen kan helpen. Denk twee keer na bij de aanleg van nieuwe verhardingen, durf saneren en breek betonnen oppervlakten weg. Vergroen de stadsomgeving door minder beton of organiseer een bijentuin. Plant een bijenboom zoals een wilg of een linde of gewoon bloemetjes. 

Doe mee voor de bijen!

De peter en meter van de 'Week van de Bij' breken op de affiches beton uit en tonen dit jaar ook het goede voorbeeld als bijenheld. Ontharden biedt kansen voor meer biodivers groen en een aangename leefomgeving. 

Meer info

www.weekvandebij.be