Werken aan administratief centrum van start

Update 16/01/2024

Er werd een nieuw zebrapad geschilderd in de Zuidstraat ter hoogte van de buitenschoolse kinderopvang en de bib. Door de werken aan het administratief centrum is het zebrapad op de hoek van de Markt en de Zuidstraat niet meer veilig om te gebruiken.

Werken administratief centrum

Op maandag 15 januari zijn de renovatiewerken gestart aan het administratief centrum op de Markt in Lo. De werken zullen duren tot eind februari 2025. Zowel de gevels, daken, ramen en technieken worden grondig onder handen genomen.

De werken zullen onvermijdelijk een impact hebben op de omgeving. Zo komen er stellingen rondom het administratief centrum en wordt er een werfzone deels op de rijweg geïnstalleerd.

Om alles vlot te laten verlopen, zijn enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht van 15 januari 2024 tot 28 februari 2025

  • Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder vanaf administratief centrum (huisnummer 11) tot en met de woning met huisnummer 14.
  • Verboden stilstaan en parkeren stuk Markt achter de Vateput vanaf woning huisnummer 19 tot en met woning met huisnummer 16.
  • Verboden stilstaan en parkeren (uitgezonderd aannemers werken administratief centrum), enkel op werkdagen, op de parkeerplaatsen op de Markt palend aan het Vateplein.
  • Het 1-richtingsverkeer wordt opgegeven stuk Markt achter de Vateput vanaf woning met huisnummer 19 tot en met woning met huisnummer 16.
  • werken ac
  • stellingen