WoonWinkel West

WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Diksmuide, 
Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne.

In elke gemeente is er een woonloket waar je terecht kan voor informatie rond wonen zoals 
woonpremies, huren, inschrijven voor een sociale huurwoning, de kwaliteit van je huurwoning,... De 
woonwinkel is ook het aanspeekpunt van Energiehuis Westhoek (Energiehuis – DVV Westhoek).

Maak een afspraak bij WoonWinkel West.

Zitdag op afspraak: dinsdag van 14u tot 17u. Maak een afspraak bij WoonWinkel West via deze link.

De contactgegevens, openingsuren, sluitingsdagen en 
locaties vind je op de contactpagina op de website van WoonWinkel West.

Info: www.woonwinkelwest.be

Volg ons op Facebook.

Huisvestingspremies

Verschillende instanties geven premies voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de 
woning.

Samen met jou bekijkt een medewerker op welke premies je recht hebt, worden de 
aanvraagformulieren correct ingevuld en worden de nodige attesten verzameld. 

Kandidaat-huurder voor een sociale woning

Aan het loket kan je je inschrijven voor een woning van de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor. 

Kwaliteitsproblemen aan de huurwoning

Laat de kwaliteit van je (huur)woning te wensen over? Je hebt al aangeklopt bij je eigenaar maar je komt tot geen consensus.
Welke wegen kan je dan bewandelen? WoonWinkel West legt je de verschillende mogelijkheden uit, de technisch adviseur komt indien nodig, een onderzoek ter plaatse uitvoeren om een beeld te krijgen van de situatie. Daarna zoekt de dienst samen met jou naar een mogelijke oplossing.
Ook de eigenaar-verhuurder kan bij de woonwinkel terecht met vragen over de nodige uit te voeren werken

Conformiteitsattest

Voldoet de woning die je verhuurt aan de minimale vereisten over woonkwaliteit? Dan kan je een conformiteitsattest verkrijgen. De technisch adviseur komt hiervoor langs om een onderzoek uit te voeren. Vraag het conformiteitsattest aan bij het loket of per e-mail.

Energie

Is je energieverbruik een te grote kost binnen je gezinsbudget? Breng dan je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee. Via de V-test zoekt de medewerker met jou naar de beste leverancier of de juiste formule. De V-test is een objectieve test die de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijkt. De loketmedewerker begeleidt je ook bij het aanvragen en afsluiten van een energielening.

Samenwerking met de Huurdersbond

WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle huurders uit het werkingsgebied gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond.
Kom naar de zitdag van de Huurdersbond in het Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide op maandag van 10 tot 12 uur.

Contact

WoonWinkel West

Nu gesloten
Adres
Markt 11 , 8647 Lo-Reninge Administratief Centrum
Tel.
051 97 04 30
info@woonwinkelwest.be
Website
www.woonwinkelwest.be

Openingsuren

Vandaag

Zitdag elke dinsdag van 14 tot 17 uur. Er wordt gewerkt op afspraak. Maak een afspraak bij WoonWinkel West via deze link  of op het nummer 051 97 04 40 (Queenie Maertens).

Meer info WoonWinkel West